Ritme

Eens liet de mens zich wiegen op de golfslag der tijden, werd gedragen, versleet niet, en werd duizend jaar oud in gezondheid. Het Ritme voerde zijn weten aan. De innerlijke stem gaf aan wat te doen. De inspiratie liet hem spreken in verzen, in de cadans van het Ritme des Levens. Het unieke systeem van Ritme, heeft de sleutel die u kan helpen om uw innerlijk wezen naar een optimaal evenwicht te bewegen. Via dit systeem leren we te luisteren en te begrijpen wie we zijn en in vrede te zijn met onszelf ten allen tijde.

Reacties zijn gesloten.